lente: (jonge) weidevogels

spring: young birds

jonge meerkoet - coot

home