winter

kolganzen en grote zilverreiger; greater white-fronted goose and great egret

home